Depresja u osób starszych

Depresja występuje dość często u seniorów. Jej objawy są inne niż u młodszych osób, co powoduje, że często mylone są z symptomami innych osób.

Zmiany, z jakimi muszą się zmierzyć osoby starsze, mogą przyczyniać się do depresji. Jeśli nie będzie ona leczona może negatywnie odbić się na zdrowiu tej osoby. Depresja można być spowodowana następującymi czynnikami:

 • Zmiany zachodzące w organizmie
 • Stres związany ze zmianą trybu życia
 • Samotność i izolacja społeczna
 • Utrata sensu życia
 • Choroby
 • Przyjmowane leki
 • Lęki, obawy (np. przed śmiercią, o zdrowie, pieniądze)
 • Śmierć członków rodziny, przyjaciół, a nawet zwierzątka domowego.

U osób po 65r.ż. często rozpoznaje się obniżenie nastroju, jednak często objawy depresji są zauważalne w chorobach somatycznych oraz w otępieniu. Wiek, współwystępowanie chorób somatycznych oraz czynniki stresowe – to elementy, które wpływają na rozwój depresji. Im człowiek staje się starszy tym bardziej jest narażony na wystąpienie depresji. W niektórych chorobach, tj. choroba wieńcowa, problemy z sercem, niewydolność fizyczna, udary mózgu, cukrzyca, choroby metaboliczne, choroby płuc, tarczycy oraz wątroby. Często depresja występuje także podczas choroby nowotworowej. Dodatkowo czynnikami psychologicznymi podnoszącymi ryzyko depresji są: zmiana miejsca zamieszkania, samotność, pobyty w szpitalu oraz trudności finansowe i zależność od innych osób.

 

Objawy depresji

To, co jest najważniejsze, to umiejętność rozróżnienia uczucia żalu po stracie kogoś bliskiego od depresji. Jeśli smutek nie ustępuje po jakimś czasie, a osoba nawet w prozaicznych sytuacjach nie cieszy się, wówczas można mówić o depresji.

Do objawów depresji należą:

 • Uczucie smutku
 • Zmęczenie
 • Utrata lub zaniedbywanie hobby
 • Bezsenność – szczególnie u osób starszych, trudności ze snem
 • Utrata wagi lub apetytu
 • Utrata poczucia własnej wartości
 • Obsesyjne myślenie o śmierci, myśli i próby samobójcze
 • Niechęć do opuszczania domu
 • Niedbanie o higienę osobistą

U osób starszych takie objawy, jak problemy z koncentracją uwagi, zmniejszenia zainteresowań, wycofanie, bierność, niewydolność fizyczna oraz zaburzenia snu i apetytu, często traktowane sa przez lekarzy oraz samych chorych i ich rodziny jako objaw procesu starzenia się a nie depresję. Osoby starsze często bagatelizują swoje problemy, nie chcą obarczać nimi swoich bliskich.

Dla osób w wieku podeszłym istotna jest potrzeba bliskości i bycia użytecznym. Pamiętajmy, że pozbawienie ich możliwości realizowania swoich potrzeb może przyczynić się do pojawienia się depresji. W każdym wieku i niezależnie od stanu fizycznego człowiekowi potrzebny jest zainteresowanie i kontakt z innymi ludźmi, gdyż to zaspokaja potrzeby informacyjne i społeczne, tak ważne, by choć trochę poczuć się szczęśliwym.