EKUZ dla opiekunek

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (zwana potocznie EKUZ) uprawnia do korzystania w nagłych przypadkach ze świadczeń zdrowotnych na terenie krajów Unii Europejskiej oraz państw członkowskich EFTA (Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein).

O wydanie EKUZ należy wystąpić do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Karta jest wydawana bezpłatnie dla osób wyjeżdżających w celach turystycznych, a także osób wyjeżdżających do pracy:

W przypadku wyjazdu do pracy należy przedłożyć aktualny dowód ubezpieczenia oraz druk A1 poświadczony na okres wyjazdu za granicę, dlatego nie można występować o EKUZ przed otrzymaniem A1.

EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.

Karta na terenie państw członkowskich UE oraz państwach członkowskich EFTA uprawnia do świadczeń tylko i wyłącznie w tych placówkach działających w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie, o czym należy pamiętać zanim skorzysta się z porady lekarskiej.

EKUZ nie zwalnia z poniesienia kosztów, jeżeli w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia w państwie, do którego została oddelegowana opiekunka, pobierane są opłaty od ubezpieczonych.

W przypadku skorzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Niemiec, jeśli osoba ubezpieczona posiada EKUZ, koszty leczenia rozliczane są bezpośrednio pomiędzy Polską i Niemiecką Kasą Chorych.