Niedosłuch

Może wystąpić w każdym wieku, jednak najczęściej spotykana jest u ludzi starszych. Jak podają różne statystyki, problemy ze słuchem występują u 25% osób po 65 r.ż. oraz u 1/3 osób powyżej 75lat, zatem jest to jedna z najczęstszych dolegliwości u seniorów.
W przypadku głuchoty starczej przyczyną jest starzenie się organizmu i tzw. „zużywanie się” poszczególnych elementów narządu słuchu. Co ciekawe, starzenie się słuchu rozpoczyna się bardzo wcześnie, gdyż już w wieku 30-40 lat nie słyszymy wszystkich dźwięków, które doskonale są odbierane przez nastolatków albo dzieci. Pogarszanie słuchu to proces powolny i stopniowy występujący u każdego, jednak dokładny jego przebieg uzależniony jest od indywidualnych uwarunkowań, np. genetycznych, zawodowych czy chorobowych.
Jak już wspomniałam, głuchota starcza postępuje stopniowo. Zazwyczaj na początku osoba nie rejestruje tonów o wysokiej częstotliwości, potem tonacje niższe, problem sprawia także słyszenie cichszych dźwięków, a nawet może pojawić się problem ze zrozumieniem mowy. Często pojawiają się szumy w uszach, zawroty głowy oraz dezorientacja spowodowana niedosłuchem, czyli brakiem pełnej informacji tego, co dzieje się w otoczeniu. Senior coraz głośniej włącza radio oraz TV – czasami wiemy, co ogląda sąsiad w wieku podeszłym.
Jest też szereg objawów, które na przysłowiowy pierwszy rzut oka, ma niewiele wspólnego z niedosłuchem.
Należą do nich:

  • Wycofanie się z życia towarzyskiego, izolowanie się
  • Rzadsze zabieranie głosu podczas rozmowy
  • Obniżenie nastroju seniora
  • Lęk (głównie przed poproszeniem o powtórzenie wypowiadanej kwestii)

Seniorzy często boją się samodzielnie załatwiać sprawy w urzędach, na poczcie czy u lekarza, unikają miejsc, gdzie jest gwarno, bo takie miejsca nasilają jeszcze ich trudności ze słuchem. Powoduje to, że znacznie maleje ich samodzielność, co przyczynia się do obniżenia nastroju, wycofania społecznego.

Jak zatem możemy pomóc seniorowi?
Pójdźmy do lekarza, niech laryngolog oceni ubytki w słuchu i dobierze aparat słuchowy. Typów aparatu jest mnóstwo, niektóre są praktycznie niewidoczne.