Pierwsza pomoc przy omdleniu

Omdlenie możne zdarzyć się każdemu i praktycznie w każdym miejscu. Jest to chwilowa utrata przytomności spowodowana niedotlenieniem mózgu, którego podstawą jest zmniejszony przepływ krwi.

Rodzaje omdleń:

  • Spowodowane bólem lub strachem
  • Pojawiające się z związku z gwałtowną zmiana pozycji z leżącej lub siedzącej n a stojącą.
  • Związane z lekami – szczególnie mogą pojawić się, gdy osoba przyjmuje leki nasenne, przeciwnadciśnieniowe, uspakajające, moczopędne albo antyarytmiczne.
  • Spowodowane alkoholem.
  • W wyniku odwodnienia lub krwotoku.
  • Spowodowane wadą serca, zaburzeniami pracy serca, zatorem tętnicy płucnej.
  • W skutek hiperwentylacji.

Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc przy omdleniu?

Osobę, która właśnie zemdlała, należy ułożyć w pozycji poziomek, na plecach z nogami powyżej głowy. Jeśli do omdlenia dojdzie w pomieszczeniu, należy w miarę możliwości otworzyć okno lub wynieść ja z pomieszczenia na świeże powietrze.
Głowę osoby powinno się delikatnie odchylić do tyłu, aby udrożnić drogi oddechowe.
Jeśli po chwili osoba nie odzyska przytomności, należy niezwłocznie wezwać pogotowie.

O czym należy pamiętać przede wszystkim?

Przy omdleniu nie wolno klepać ani szarpać poszkodowanej osoby, chlapać jej wodą, podawać żadnych leków lub wkładać czegokolwiek do ust.