Czy nie znając języka niemieckiego mam szansę na wyjazd?

Od naszych opiekunek wymagamy przynajmniej komunikatywnej znajomości języka niemieckiego. Jest to podstawa w budowaniu dobrych relacji z podopiecznym, ale również z jego rodziną. Tylko znając język podopiecznych jesteśmy w stanie zapewnić im należytą pomoc i wsparcie. W strefie opiekunki na naszej stronie znajdzie Pani słownictwo oraz zwroty niemieckie, który ułatwią naukę j.niemieckiego.