Czy praca u Państwa jest w pełni legalna?

Tak. Wszystkie nasze Opiekunki są zgłaszane do ZUS, gdzie otrzymują druk A1, będący potwierdzeniem legalności wykonywanej pracy poza granicami naszego kraju. Osoby wyjeżdżające do Niemiec są również zgłaszane do Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymują EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego), która gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne poza terytorium Polski.