Od czego będzie zależała wysokość mojego wynagrodzenia?

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona przede wszystkim od Pani zakresu obowiązków na danym zleceniu. Wpływ ma również poziom znajomości j.niemieckiego. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z nami telefonicznie (zakładka Kontakt).