Seniovita od wielu lat zapewnia kompleksową opiekę dla seniorów oraz wsparcie dla ich rodzin. Nasza misja jest prawie tożsama z naszym naczelnym przesłaniem „Opiekujemy się tak, jak chcemy by się nami opiekowano”. Dla nas bowiem najważniejszy jest człowiek. Nasze hasło z jednej strony uświadamia nam upływ czasu i przypomina o nieuchronnej perspektywie, z którą każdy z nas musi się liczyć. Z drugiej jednak strony wskazuje na aspekt chyba ważniejszy – na dawaniu możliwości godnego przeżywania tego kolejnego etapu w życiu. Opieka nad seniorami to nie tylko usługa, to przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi – dawanie mu oparcia w różnych sytuacjach, wspieranie w pokonywaniu nowych barier, zwykła ludzka troska czy wreszcie zostanie jego towarzyszem.
Nie zapominamy jednak o drugiej ze stron – opiekunkach. Oczekując od nich kompetencji i profesjonalizmu dajemy stabilne możliwości rozwoju oparte na przejrzystości i uczciwości. Wierzymy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Budując Seniovitę w oparciu o silne i humanistyczne wartości wypełniamy przestrzeń jaką są jakościowe usługi z zakresu opieki nad seniorami.

„Stawiając pierwsze kroki w opiece nad seniorami wiedzieliśmy jedno, że bierzemy na siebie wielką odpowiedzialność za drugiego człowieka. Całe życie wierzyłem w szacunek i zwykłą ludzką uczciwość, tak też budowałem swoje relacje z innymi i tworzyłem Seniovitę. Wierzę, że osoby które się do nas zwracają czują się z nami bezpiecznie.”

Michał Kraska