1

Sie wohnt … .

2

Meine Freundin … Seniorenbetreuerin.

3

Morgens trinkt er oft … .

Odpowiedz na wszystkie pytania

Podsumowanie testu:

Odpowiedzi prawidłowe:
Odpowiedzi nieprawidłowe:
Pytania bez udzielonej odpowiedzi: