Kommunikation / Porozumiewanie się

Guten Morgen! Dzień dobry! (do 11.00)
Guten Tag! Dzień dobry! (po 11.00)
Wie geht's dir?/ Wie geht's Ihnen? Jak się masz? / Jak się pan/pani miewa?
Danke, sehr gut / super / gut / schlecht. Und dir / Ihnen? Dziękuję, bardzo dobrze / super / dobrze / źle.   A ty? / A pan/pani?
Entschuldigen sie bitte. / Hallo. Ich hätte eine Frage. Przepraszam. / Halo. Mam pytanie. Tak proszę?
Entschuldigung. Können Sie mir helfen? - Ja, bitte? Przepraszam. Czy mógłby pan/pani mi pomóc?
Kann ich etwas für Sie tun? Czy mogę jakoś panu/pani pomóc?
Ja gern. / Nein danke, es geht schon. Tak, proszę. / Nie, dziękuję, dam sobie radę.
Danke. / Vielen Dank. Dziękuję. / Bardzo dziękuję.
Ich kann Sie nicht verstehen. Nie rozumiem pana/pani.
Bitte wiederholen Sie das. Proszę, niech pan/pani powtórzy.
Noch einmal bitte. Proszę jeszcze raz.
Bitte sprechen Sie langsamer. Proszę mówić wolniej.
Entschuldigung, habe ich Sie richtig verstanden? Przepraszam, czy dobrze pana/panią zrozumiałem?
Können Sie mir das noch mal genau erklären? Czy może pan/pani jeszcze raz mi to dokładnie wyjaśnić?
Grüße an Ihre Frau. / Grüßen Sie bitte Ihre Frau. Pozdrowienia dla pańskiej żony. / Proszę pozdrowić żonę.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy.
Hat mich sehr gefreut. Bardzo mi było miło.
Tut mir Leid, aber ich muss gehen. Przykro mi, ale muszę iść.
Können Sie mir weiterhelfen? Czy może mi pan/pani pomóc?
Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Czy może mi pan/pani powiedzieć, która godzina?
Ich hätte gerne eine Information. Chciałbym uzyskać informacji.
Was ist das deutsche Wort für „stół”? Jaki jest niemiecki odpowiednik słowa „stół”
Wie heißt das auf Deutsch? Jak to się nazywa po niemiecku?
Was ist passiert? Co  się stało?
Was denken Sie darüber? Co pan/pani o tym sądzi?
Und was halten Sie davon? A co pan/pani myśli na ten temat?
Ich denke / finde / glaube … Myślę / uważam / sądzę …
Meiner Meinung nach … Moim zdaniem …
Sie haben Recht. Ma pan/pani rację.
Da bin ich anderer Meinung. Mam inne zdanie.
Das stimmt nicht. To nieprawda.
Mein Vorschlag ist: … Moja propozycja jest następująca:
Kann ich bitte durch? Czy mogę przejść?
Könnte ich mal telefonieren? Czy mógłbym skorzystać z telefonu?
Kann ich hier parken? Czy mogę tu zaparkować?
Entschuldigung, ist der Platz frei? Przepraszam, czy to miejsce jest wolne?
Nein, das geht nicht. Niestety, to niemożliwe.

Essen und Trinken / Picie i jedzenie

Was trinken sie zum Frühstück: Kaffee oder Tee? Co pija pan/pani na śniadanie: kawę czy herbatę?
Ich habe großen Hunger. Jestem głodna.
Hast du durst? Czy chce Ci się pić?
Ich möchte bitte ein stilles Mineralwasser. Poproszę niegazowaną wodę mineralną.
Ich möchte bitte eine Tasse Kaffee. Poproszę filiżankę kawy.
Möchten Sie den Tee mit Milch oder Zitrone? Czy życzy pan/pani sobie herbatę z mlekiem z cytryną?

Im Restaurant / W restauracji

Ich möchte gern für heute Abend einen Tisch reservieren ... um 20 Uhr für 4 Personen. Chciałabym zarezerwować stolik na dziś wieczór ...  na 20.00 dla 4 osób.
Einen Tisch für 2 Personen, bitte. Poproszę stolik na trzy osoby.
Entschuldigung, können wir bitte bestellen? Przepraszam, czy możemy zadzwonić?
Können Sie uns die Speisekarte bringen? Czy może pan/pani przynieść nam menu?
Ich möchte ein Schnitzel Chciałabym kotleta schabowego.
Das gleiche, bitte. Poproszę to samo.
Das Essen schmeckt lecker. Jedzenie jest pyszne.
Die Rechnung geht auf mich. Ja płacę.
Entschuldigung, aber die Rechnung stimmt nicht. Przepraszam, rachunek się nie zgadza.
Wir möchten gern bezahlen. Chcielibyśmy zapłacić.
Die Rechnung bitte. Rachunek proszę.
Zusammen oder getrennt? Razem czy osobno?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Der Rest ist für Sie. Reszta dla pana/pani.
Stimmt so. Reszty nie trzeba.
Was empfehlen Sie uns heute? Co nam pan/pani dziś poleci?

Reisen / Podróżować

Wann geht der nächste Zug nach Berlin? Kiedy jedzie następny pociąg do Berlina?
Hält der Zug in Bremen? Zatrzymuje się ten pociąg w Bremen?
Der Zug fährt auf Gleis 5. Pociąg zatrzymuje się przy torze 5.
Wie viel Kostet eine Fahrkarte nach München? Ile kosztuje bilet do Monachium?
Hin und zurück oder einfach? Tam i z powrotem czy w jedną stronę?
Muss ich umsteigen? Muszę się przesiąść?
Wir müssen einsteigen / aussteigen. Musimy wsiadać / wysiadać.
Ist das eine direkte Verbindung oder muss ich umsteigen. Czy to bezpośrednie połączenie, czy muszę się przesiąść?
Wie lange habe ich Aufenthalt? Ile muszę czekać na przesiadkę?
Ich fahre immer mit dem 30er. Jeżdżę zawszę 30-tką.
Mit welcher Linie komme ich zum Hauptbahnhof? Czy dojadę do dworca głównego?
Wo kann man die Fahrkarte entwerten? Gdzie można skasować bilet?
Wieviel Stationen sind es bis ... ? Ile stacji jest do ... ?
Wann fährt der letzte Zug? O której odjeżdża ostatni pociąg?

Im Laden / W sklepie

Womit kann ich dienen? Czym mogę służyć?
Was wünschen Sie? Czego pan/pani sobie życzy?
Ich hätte gern … Chciałabym …
Kann ich … probieren? Czy mogę przymierzyć … ?
Ich möchte mir … ansehen. Chciałabym obejrzeć …
Ich nehme … Biorę …
Wo kann ich bezahlen? Gdzie mogę zapłacić?
Sie zahlen an der Kasse. Płaci pan/pani przy kasie.

Beim Arzt und in der Apotheke / U lekarza i w aptece

Wann ist die Praxis geöffnet? W jakich godzinach jest otwarta przychodnia?
Ich muss einen Termin vereinbaren. Muszę umówić się na wizytę.
Ich muss meinen Termin absagen. Muszę odwołać wizytę.
Ich möchte meinen Termin auf morgen verschieben. Chciałabym przesunąć termin na jutro.
Ich habe Kopfschmerzen. Boli mnie głowa.
Wo haben Sie Schmerzen? Gdzie pana/panią boli?
Wie lange haben Sie die Schmerzen? Jak długą pana/panią boli?
Mein Magen tut mir weh. Boli mnie żołądek.
Ich habe mich gestern übergeben. Wczoraj wymiotowałam.
Ich habe keinenAppatit. Nie mam apetytu.
Haben Sie Fieber? Ma pan/pani gorączkę.
Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Proszę rozebrać się do pasa.
Ich muss Ihr Urin und Ihren Blut untersuchen. Muszę zrobić pana/pani badani moczu i krwi.
Kommen Sie morgen früh nüchtern. Przyjdzie pan/pani jutro na czczo.
Nehmen Sie irgenwelche Medikamente? Czy zażywa pan/pani jakieś lekarstwa?
Ich brauche ein Rezept für meine Medikamente. Potrzebuję recepty na moje leki.
Sie wurde in die Notaufnahme gebracht. Przewieziono ja na izbę przyjęć.
Was fehlt ihnen? Co panu/pani dolega?
Ich muss nach dem Rettungswagen rufen. Muszę zadzwonić po pogotowie.
Morgen musst du in die Sprechstunde gehen. Jutro musisz iść do lekarza.
Warten sie bitte im Wartezimmer. Proszę poczekać w poczekalni.
Ich benötge den Arzt. Potrzebuję lekarza.
Ich wünsche dir gute Besserung. Życzę Ci powrotu do zdrowia.
Du musst strenge Diät halten. Musisz przestrzegać ścisłej diety.
Ich brauche ein Mittel gegen Erkältung, rezeptfrei. Potrzebuję jakiś środek na przeziębienie, bez recepty.
Ich brauche etwas gegen Fieber. Potrzebuję czegoś na gorączkę.