Im Laden / W sklepie

Womit kann ich dienen? Czym mogę służyć?
Was wünschen Sie? Czego pan/pani sobie życzy?
Ich hätte gern … Chciałabym …
Kann ich … probieren? Czy mogę przymierzyć … ?
Ich möchte mir … ansehen. Chciałabym obejrzeć …
Ich nehme … Biorę …
Wo kann ich bezahlen? Gdzie mogę zapłacić?
Sie zahlen an der Kasse. Płaci pan/pani przy kasie.