Reisen / Podróżować

Wann geht der nächste Zug nach Berlin? Kiedy jedzie następny pociąg do Berlina?
Hält der Zug in Bremen? Zatrzymuje się ten pociąg w Bremen?
Der Zug fährt auf Gleis 5. Pociąg zatrzymuje się przy torze 5.
Wie viel Kostet eine Fahrkarte nach München? Ile kosztuje bilet do Monachium?
Hin und zurück oder einfach? Tam i z powrotem czy w jedną stronę?
Muss ich umsteigen? Muszę się przesiąść?
Wir müssen einsteigen / aussteigen. Musimy wsiadać / wysiadać.
Ist das eine direkte Verbindung oder muss ich umsteigen. Czy to bezpośrednie połączenie, czy muszę się przesiąść?
Wie lange habe ich Aufenthalt? Ile muszę czekać na przesiadkę?
Ich fahre immer mit dem 30er. Jeżdżę zawszę 30-tką.
Mit welcher Linie komme ich zum Hauptbahnhof? Czy dojadę do dworca głównego?
Wo kann man die Fahrkarte entwerten? Gdzie można skasować bilet?
Wieviel Stationen sind es bis … ? Ile stacji jest do … ?
Wann fährt der letzte Zug? O której odjeżdża ostatni pociąg?