1

Rozmowa z konsultantem

2

Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego

3

Lektorat językowy

4

Podpisanie umowy

5

Przedstawienie oferty

zorganizowanie oraz zwrot kosztow przejazdu

Wyjazd z SenioVitą