Części ciała

Kopf Głowa
Augen Oczy
Nase Nos
Ohren Uszy
Hand Ręka
Bein Noga
Herz Serce
Niere Nerka
Leber Wątroba
Darm Jelito
Lunge Płuca
Rachen Krtań
Urinblase Pęcherz moczowy