Powitanie / pożegnanie/ przedstawienie się

Guten Morgen Dzień Dobry używane do godz 11
Guten Tag Dzień dobry używane od 11-18
Guten Abend dobry wieczór
Gute Nacht dobranoc
Hallo cześć na powitanie
Tschüss cześć na pożegnanie
Auf Wiedersehen do widzenia
Bis bald do zobaczenia
Grüß Gott szczęść Boże
Freut mich miło mi
Willkommen witamy
Herzlich Willkommen serdecznie witamy
grüßen pozdrawiać
Herr Pan
Frau Pani
Ja tak
Nein – nie nie
sich vorstellen przedstawiać się
danke dziękuję
bitte proszę
gut dobrze
schlecht źle
Entschuldigung! przepraszam
gern chętnie
natürlich oczywiście
gleich zaraz
später później
wiederholen powtórzyć
langsam wolniej
der Name nazwisko
der Vorname imię
die Heimataadresse adres domowy
das Geburtsdatum data urodzenia
der Geburtstag urodziny
die Handynummer nr telefonu komórkowego
Personalien dane osobowe
heißen nazywać się