Stan zdrowia

kritisch krank Krytycznie chory
ernsthaft krank Poważnie chory
tödlich krank Śmiertelnie chory
diabetiker sein Być diabetykiem
bewegungsunfähig sein Być niepełnosprawnym fizycznie
geistig behindert sein Być niepełnosprawnym psychicznie
Kopfschmerzen Ból głowy
Ohrschmerzen Ból ucha
Fieber Gorączka
Schwindelanfälle Mieć zawroty głowy
Grippe Grypa
sich schlecht fühlen Złe samopoczucie
krank sein Być chorym