2

Rozmowa z konsultantem

3

Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego

4

Lektorat językowy

5

Podpisanie umowy

6

Przedstawienie oferty

zorganizowanie oraz zwrot kosztow przejazdu

Wyjazd z SenioVitą