Komunikacja z osobą niedosłyszącą

Komunikacja to nic innego jak wymiana informacji między osobami. Podstawą komunikacji osób słyszących jest oczywiście komunikacja werbalna (słowa), a jej dopełnieniem jest komunikacja niewerbalna (gesty, mimika). Osobom, które cierpią na zaburzenia słuchu dużą trudność sprawia komunikacja słowna.

Continue reading