Komunikacja to nic innego jak wymiana informacji między osobami. Podstawą komunikacji osób słyszących jest oczywiście komunikacja werbalna (słowa), a jej dopełnieniem jest komunikacja niewerbalna (gesty, mimika).  Osobom, które cierpią na zaburzenia słuchu dużą trudność sprawia komunikacja słowna. Taka komunikacja wymaga wiele koncentracji na odczytywaniu słów z ust mówiącego, obserwacji gestów, mimiki twarzy, jak i również na odbiorze reszty znaków z otoczenia.

Niestety, niewiele z Nas – słyszących zna język migowy i dlatego też powinniśmy zwrócić uwagę na nasze postawy, zachowania podczas rozmowy z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą.

Poniżej przedstawimy kilka zasad komunikacji z osobami niesłyszącymi, aby ułatwić naszym Opiekunkom nawiązanie kontaktu z podopiecznymi i zdobycie ich zaufania poprzez kontrolowanie swoich zachowań.

Przedstawione zasady są głównymi, jakie powinniśmy respektować podczas rozmowy z osobą cierpiącą na wadę słuchu. Jednak najważniejszą zasadą jest szacunek. Szanujmy osoby z wadą słuchu – fakt, że często mówią monotonnie, niemelodyjnie, sztucznie i ciężko je zrozumieć, spowodowany jest tylko i wyłącznie niemożnością sprawowania kontroli nad swoim umysłem. Nie jest to wynik braku inteligencji.  Każdy z Nas chce być traktowany z szacunkiem, więc zachowujemy się tak samo wobec innych, gdyż osoba niepełnosprawna nie jest gorsza od tej zdrowej.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.