• Wir brauchen frische Luft. – Potrzebujemy świeżego powietrza.
 • Ich lüfte. – Wietrzę/Przewietrzę. 
 • Ich mache das Fenster auf. – Otworzę okno.
 • Ich mache das Fenster zu. – Zamknę okno.
 • Ist es warm genug? – Jest dostatecznie ciepło?
 • Ist Ihnen kalt. – Czy jest Panu/Pani zimno?
 • Soll ich die Heizung anmachen? – Czy mam włączyć ogrzewanie?
 • Es soll warm sein. – Powinno być ciepło.

To możemy często usłyszeć:

 • Es zieht. – Ciągnie.
 • Machen Sie das Fenster zu. –  Proszę zamknąć okno.
 • Machen Sie das Fenster auf. – Proszę otworzyć okno.
 • Mir ist kalt. – Zimno mi.
 • Jetzt ist es gut. – Teraz jest dobrze.
 • kühler – chłodniej
 • wärmer – cieplej
 • kälter – zimniej
 • Klimaanlage – klimatyzacja
 • frische Luft –  świeże powietrze
 • Ventilator  – wentylator
 • lüften – wietrzyć 
 • Heizung anmachen – włączyć ogrzewanie. 
 • Heizung ausmachen – wyłączyć ogrzewanie. 

Następna lekcja, już w najbliższy piatek.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.