Möchten Sie baden? Czy chciałby/chciałaby się Pan/Pani wykąpać?
Möchten Sie lieber duschen? Woli Pan/Pani wziąć prysznic?

Ich helfe Ihnen … Pomogę Panu/Pani …
… beim Duschen. … w braniu prysznica. 
… beim Baden. … w kąpieli.
… beim Haarewaschen. … w myciu włosów.
… beim Zähneputzen. … w myciu zębów.
… beim Waschen. … w myciu się.
… beim Abtrocknen. … przy wycieraniu się ręcznikiem.
… beim Rasieren. … przy goleniu.

Bitte setzen Sie sich. Proszę usiąść.
Drehen Sie sich. Proszę się przekręcić.
Noch etwas mehr, bitte. Jeszcze troszkę, proszę. 
Geben Sie mir die Hand. Proszę mi dać rękę.
Halten Sie meine Hand fest. Proszę trzymać się mojej ręki.
Ich halte Sie fest. Trzymam Pana/Panią mocno.

Gut festhalten! Proszę się trzymać mocno!
Heben Sie einen Fuß. Proszę podnieść jedną nogę.
Erst ein Fuß. Dann noch ein Fuß. Najpierw jedna stopa. Potem druga. 
Vorsichtig. Ostrożnie.
Langsam. Pomału.
So ist es gut! No to dobrze!

Ist das Wasser … Czy woda jest …
 … warm genug? … nie za zimna?
 … so gut? … dobra? 

Hier ist die Seife. Tu jest mydło. 
Hier ist das Haarshampoo. Tu jest szampon do włosów.
Das Haarshampoo ist gut! Dobry jest ten szampon.
Schnuppern Sie mal, wie gut es riecht. Proszę powąchać, jak to ładnie pachnie.
Das tut gut. To jest takie przyjemne.
Das geht schnell. To szybko pójdzie.

Następna część już w przyszłym tygodniu. 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.